Therapie

n.

Vaktherapie kent vijf specialisaties: dans, drama, muziek, psychomotorisch en beeldend. Ik ben opgeleid tot Vaktherapeut Beeldend en ben sinds 2010 aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT).

Vaktherapie Beeldend is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en een eindresultaat. De therapie richt zich op het oefenen van alternatief gedrag, het ervaren van gevoelens en gedrag, of op rouw- en verliesverwerking. Door beeldend te werken worden problemen ervaren en zichtbaar gemaakt, en daarmee helder en bespreekbaar.

Na aanmelding volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we besluiten met elkaar verder te gaan zal er een observatieperiode zijn waarin ik de aard en eventuele oorzaken van de problemen ga analyseren en onderzoek ik of jouw kind ook daadwerkelijk gebaat is bij deze vorm van therapie.    Na de observatieperiode stel ik in gezamenlijk overleg een behandelplan op. Gedurende de behandeling evalueren we de voortgang en analyse. In overleg met jou wordt bepaald of het gestelde doel is bereikt, of dat deze wellicht bijgesteld moet worden.

Door een behandeling bij mij ervaar je dat je:

 grip krijgt op je emoties;

makkelijker woorden kunt vinden door je gemaakte werk, omdat het zichtbaar en tastbaar is;

via het werken met materialen meer in contact komt met jezelf en je gevoelens;

je gedrag en gevoelens tijdens het beeldend werken een plekje kan geven;

meer inzicht krijgt in jouw rol tijdens het samenwerken;

inzicht ontwikkelt over hoe je jouw therapie-ervaringen in het dagelijkse leven kan toepassen.